WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYKOSACH

PRZEDSZKOLE W KRZYKOSACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZYKOSACH

GIMNAZJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZYKOSACH

_____________________________________

Znajdziesz tutaj informacje o szkole, uczniach, nauczycielach i innych pracownikach szkoły.
Poznasz nasze dotychczasowe działania.
W dziale GALERIA możesz zapoznać się ze zdjęciami ilustrującymi życie Naszej Szkoły.

 

ZADANIA I WIZJA SZKOŁY:

1)    Kształcenie według odpowiednich dla nowego środowiska programów nauczania.


2)    Zabiegi o stworzenie szkoły mocno związanej ze środowiskiem, w której funkcjonuje wysoki poziom kształcenia i wychowania.


3)    Odpowiednie i pełne wykorzystanie bazy materialnej szkoły:

a) pracownia komputerowa i dostęp do Internetu mający na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów,

b) pełne wykorzystanie warunków lokalowych w kształceniu i wychowaniu w rozbudowanej szkole,

c) zachęcenie rodziców do wspierania działań szkoły oraz szerokiej współpracy ze szkołą.

NASZA SZKOŁA TO:

1) zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli, przygotowanych do nowoczesnego kształcenia i wychowania,
2) pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
3) biblioteka szkolna,
4) dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
5) różnorodne koła zainteresowań,
6) nauka języka angielskiego już od zerówki,
7) możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
8) ciekawe wycieczki o charakterze turystycznym
i edukacyjnym.

Jeśli zauważyłeś  błąd na stronie skontaktuj się z nami

krzykosy@szkola.wp.pl